Adresa: Nám. 14. října 1307/2 CZ-150 00 Praha, Česká republika

Telefon: +420 606638183

www.saint-gobain.cz

Případová studie


O společnosti

O společnosti

Skupina Saint-Gobain navrhuje a vyrábí vysoce výkonné stavební materiály, které nabízejí komplexní řešení pro kvalitní, ekonomický a udržitelný život. Najdete je všude ve svých domovech a ve svém každodenním životě: v budovách, dopravě, infrastruktuře a v mnoha průmyslových aplikacích. Společnost také vyrábí sklo pro stavebnictví a automobilový průmysl a systémy zásobování vodou. Skupina Saint-Gobain působí v České republice od roku 1992. V současné době zahrnuje 4 společnosti spravující 14 výrobních závodů, 9 značek včetně Rigips, Isover a Weber a více než 4 000 zaměstnanců.

Výzva

Společnost několik let využívala systém pro obchodní zástupce, který již nesplňoval své požadavky na další vývoj, a to jak po stránce architektury, tak rychlosti implementace požadovaných úprav. Na konci roku 2018 bylo proto rozhodnuto o koupi řešení Salesforce, které již skupina Saint-Gobain používá v několika dalších zemích.

Řešení


Implementace začala analýzou, po 5 měsících byla aplikace nasazena pro divizi Rigips a pro divizi Isover pár týdnů poté. Řešení se používá pro správu podnikových procesů, tj. v edici Sales Cloud. Kromě použití standardních obchodních nástrojů byly provedeny další úpravy pomocí standardních nástrojů pro nastavení nebo vlastního vývoje v Salesforce.

Klíčové benefity

Ve službě Salesforce byla provedena úprava složité struktury cen a slev ve vztahu k zákazníkům a produktům. Při vytváření nabídky se cena automaticky vypočítá a struktura slev se rozloží. Hlavní výhodou je, že veškeré aktualizace ve struktuře výpočtu může provádět autorizovaný uživatel bez IT znalostí velmi rychle, což umožňuje aktuální ceny a slevový systém. 

Pokud uživatel musí cenu nebo slevu dále upravovat jinak, než vypočítá systém, musí uživatel nechat nabídku schválit odpovědnou osobou. Tyto procesy definují, kdo má právo schvalovat, v jakých případech použití a v jakém rozsahu, a odpovídající schvalovací proces začíná automaticky podle stanovených kritérií. Tato funkce umožňuje vedení mít maximální přehled o tom, kdo a kdy odeslal a schválil nabídku. Neexistuje způsob, jak zaslat nabídku zákazníkovi bez tohoto předchozího souhlasu.

Saint-Gobain také používá vlastní aplikaci pro výpočet projektu, která umožňuje zákazníkům nebo partnerům definovat důležité položky potřebné k realizaci projektu. Implementace zahrnovala integraci této aplikace do Salesforce. Tato funkce umožňuje export vytvořených konstrukcí jedním kliknutím do Salesforce, kde jsou generovány ceny, slevy a nabídka, které budou odeslány přímo zákazníkovi ze Salesforce.

Jelikož prodejci společnosti Saint-Gobain tráví většinu času se zákazníky v terénu, velmi oceňují, že Salesforce obsahuje vlastní mobilní aplikaci. Uživatel může vytvořit cenovou nabídku nebo požádat o její schválení přímo v terénu a může ji schválit i jeho manažer na svém telefonu nebo tabletu. Nakonec má uživatel při vyjednávání se zákazníkem přístup k záznamům o předchozích schůzkách a všem dalším důležitým informacím.

Nikola Hoffmann

CEO divize Rigips a člen představenstva

Nikola Hoffmann

CEO divize Rigips a člen představenstva

 

"S aplikací jako takovou jsme spokojeni. Oceňujeme možnost upravit funkce tak, aby odpovídaly našim potřebám. Spolupráce s místním partnerem probíhá v zásadě v režimu just-in-time. Vážíme si jejich zkušeností, znalosti místního prostředí a schopnosti rychle pochopit naše požadavky a aplikovat je. S tím jsme obzvláště spokojeni, protože předchozí systém to buď neumožňoval, nebo reakční doba byla nepřiměřeně dlouhá.

 

Implementace proběhla podle očekávání. Nestřetli jsme se s žádnými zásadními komplikacemi. Přechod prodejního týmu na Salesforce proběhl relativně hladce, i když při pohledu zpět se více soustředit na přípravu a důležitější kroky na podporu přijetí nového systému měly mít vyšší význam. “

 

Chcete zlepšit svůj prodejní výkon?

Obraťte se na naše obchodní zástupce a projednejte fáze projektu